--- dobrý den ahoj,
nazdar
dobré ráno dobré odpoledne dobrý večer dobrou noc na shledanou nashle,
sbohem,
měj(te) se
prosím
(prosba)
prosím
(pobídka)
děkuji,
díky
není zač promiňte,
omluvte mě
ano ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 1000 Promiňte, ale nemluvím česky.
anglicky heleu háj gudmónyn gudaftanún gudývnyn gudnájt gudbáj báj,
soulón,
síjú
plíz hírjuá,
júelkam
∂enkjú
(senkjú),
∂énks
júelkam kskjúzmí,
(am)sory
jes neu uan ∂rí
(srí)
fájv siks sevn ejt najn ten tuenty fifty handrid ∂auznd
(tauznd)
Kskjúzmí ajdont spík íngliš.
německy kutnták,
krüskot
haló
zervus
kutnmógn kutnták kutnábent kútenacht aufídrzén čü-üs
(pis)špéta
pite tanke frcajnzí
enčúldygunk
ja najn ajns cvaj draj füa fünf zechs zýbn acht nojn cén cvancich fünfcich hundrt tauznt Frcjanzí pite, ábr ich špreche nychtojč.
rusky zdrávstvuj(tě)
dóbryjděň
privjét dóbrojeútra dóbryjděň dóbryjvjéčer dóbrujunoč dasvidáňja paká,
daskaróva,
uvídimsja
pažáusta
(pažálujsta)
spasíba nězaštó izviní(tě),
prastí(tě)
da nět adín dva tri četýrě pjať šesť sjem vósjem ďévjať ďésjať dvácať pjaťděsjat sto týsjača Izvinítě ja něgavarjú parúsky.
francouzsky bonžúr salü bonžúr bonsuá bonuí orvuá aďyé silvuplé,
aplezír
ževuprí mersí derjén,
(ilnja)padekua
pa-tón,
ekskyzemuá
ui no án de trua katr sánk sís set uit nef dys vén senkán sánt mil Ekskyzemuá ž ne parlepá fransé.
italsky buondžórno čáo,
sálve
buonamatýna buondžórno buonaséra buonanóte arivedérči adýjo perfavóre prégo grácije,
dyfáto
njénte(afáto) skúzi,
skuzáte
skuzatémi
no úno dúe tré kvátro činkue sej sete oto nóve déãi venty činkanta čénto míle Skuzílo non parlo italjáno.
španělsky buenos dýjas ola buenos dýjas buonastárdes buonasnočes adyjos astaluégo porfavór denáda gracias denáda ekskúzeme,
pardonusted
no úno dos tres kuátro sínko sejs sjete óčo nueve diéz vejnte činkuenta čién mílj Ekskúzeme noablo espaňol.