TOPlist

Pixylophone - komentáře

Komentáře (od nejstarších po nejnovější)

Komentáře k příspěvku Tetřev třev krev z střev mřel


[1] Vložil(a): olin, 2003-07-10, 21:11 Solo | MuteČtenáři: ---

Tak ten nadpis mě dostal, stejně tak, jako ta veselá "říkačka" - obdivuji se těm, kteří jsou něčeho takového schopni. Když jsem si tak pročítal seznam oněch krásných slovíček, představil jsem si, jaké by to bylo, kdyby se používala v běžné mluvě - to bych skousl se dívat v TV i na interpelace. :-)

[2] Vložil(a): Ota [web], 2003-07-10, 21:57 Solo | MuteČtenáři: ---

Laj mi, lhu-li.

[3] Vložil(a): Arthur Dent [web], 2003-07-11, 08:08 Solo | MuteČtenáři: ---

V Horních Počernicích jsem vídal z vlaku název ulice, který se mi velmi líbil. Ta ulice se jmenovala "U úlů".

Dokonce máme s WhiteDogem takové rčení: Uvázali Rudu Hůlů u úlů ku kůlu.

BTW s tím tetřevem: Připomíná mi to "Zmrd smrž z Brd zvlhl z mlh" a "vlk vcvrnkl prst v krb".

[4] Vložil(a): Honza, 2003-07-11, 22:40 Solo | MuteČtenáři: ---

Mám jeden dotaz. Slovo třev z nadpisu má být přechodník ke slovesu třít?

Pokud ano, tak přechodník přítomný je tra, přechodník minulý utřev. Stejně by pak od slovesa mřít mělo být mra nebo umřev.

Jinak se mi to velmi líbí :-)

[5] Vložil(a): pixy, 2003-07-12, 15:57 Solo | MuteČtenáři: ---

Honza> Nikoliv. Přechodník přítomný je tře (třouc, třouce), minulý je třev (třevše, třevši; třev je od třel). Utřev je od utřít, umnřev je od umřít. Třít a utřít, mřít a umřít jsou různá slovesa.

[6] Vložil(a): Arthur Dent [web], 2003-07-12, 21:13 Solo | MuteČtenáři: ---

Když Pixy mluví, já mlčím. Ale tady doplním - třít a utřít stejně jako mřít a umřít je tzv. vidová dvojice, neboli pár sloves se stejným základem, které se od sebe liší videm. Třít je nedokonavý tvar, utřít dokonavý. Totéž mřít (nedokonavý) a umřít (dokonavý).

Na okraj podotýkám, že ne ke všem slovesům lze najít "vidové dvojče".

PS: Když si vybavím svou filipiku proti vyneologismům, dochází mi, že spousta těchto "vy-" sloves může vznikat proto, že se mluvčí snaží vyjádřit dokonavost děje u takového slovesa, které nemá dokonavý tvar. Například od "sdílet" není "dokonavé dvojče", proto si čeština pomohla předponou "vy-" a sloveso "vysdílet" by mělo tedy evokovat "sdílení, které je (bude) ukončené". Nebo mé oblíbené "vykomunikovat" má asi naznačovat, že se bude komunikovat a že to vezme nějaký konec.

[7] Vložil(a): Honza, 2003-07-13, 12:11 Solo | MuteČtenáři: ---

Milý Pixy, vím, že přidáním předpony změním význam slovesa, ale při tvorbě přechodníků jsem se snažil vycházet právě z oněch vidových dvojic, protože přechodník přítomný se obvykle užívá u sloves vidu nedokonavého (i když vedle tra, trouc, trouce je i umra, umrouc, umrouce), zatímco přechodník minulý se tvoří u sloves vidu dokonavého. Našel jsem však tvar třěv, třěvši, třěvše ke staročeskému třieti, a tak to třeba ten tetřev opravdu uměl i takhle ?nedokonavě? :-)

[8] Vložil(a): pixy, 2003-07-14, 00:22 Solo | MuteČtenáři: ---

Honza> a) tra a mra jsou imho docela archaické tvary, řekly bych, že dnes už je spíš vhodnější tře (třouc, třouce) a mře (mříc, mříce); b) vidové dvojice jsou zajisté v pořádku. Leč měly by smysl, kdyby v minulém čase příslušný vid neexistoval/neměl smysl. Jenže tady existuje a má stejně odlišný význam jako v minulém čase.

Mřít = umírat vs. umřít = skonat. Ipsum hopsum mřel (umíral, průběh) a umřel (skonal, dokonáno), et item mřev vs. umřev. "Umřev na úbytě, popřel, že míval dostatek vitamínů." --- "Mřev na úbytě, stále se smával."

Ditto třev (průběh) vs. utřev (dokonaný stav).

[9] Vložil(a): Honza, 2003-07-17, 20:20 Solo | MuteČtenáři: ---

Stále trvám na svém :-)

Bohužel, jazyková poradna ÚJČ funguje až od srpna, takže nám odborníci zatím neporadí :-(

[10] Vložil(a): pixy, 2003-07-17, 21:29 Solo | MuteČtenáři: ---

Upřesňuji (byv upozorněn na jisté nepřesnosti Janem Vaňkem v mailu) pro pořádek gramatická pravidla pro tvorbu přechodníků:

- přechodník přítomný se tvoří od sloves nedokonavých, podle tvaru jejich imperativu koncovkou -a/-e, -ouc/-íc, ouce/íce, resp. -je, -jíc, -jíce. Např. jdi - jda-jdouc-jdouce, spi - spě/spíc/spíce, kráčej - kráčeje-kráčejic-kráčejíce.

- od sloves dokonavých se vytvaří rovněž, pak funguje jako přechodník budoucí, vyjadřující předčasnost v budoucím čase (vejda, dozpívaje).

- přechodník minulý se vytváří jen od sloves dokonavých (i když jsme se zde nepohodli a já tvrdím, že v určitých výjimečných případech má význam i přechodník minulý od nedokonavého slovesa). Vytváří se nahrazením koncovky -l příčestí minulého koncovkou -v/-vše/-vši (pokud je před -l samohláska), nebo <nic>/-še/-ši (pokud je před -l souhláska) - tedy např. usnuv, usnuvše, usnuvši, ale dovlek, dovlekše, dovlekši. Výjimkou je dvojice jít/jet, která má přechodník minulý šed/šedše/šedši, jed/jedše/jedši. Jen si nejsem jist, jestli tahle výjimka není jen archaismus a není-li dnes už možný i onen tvar došev/doševše, přijev/přijevši...

- pro nedokonavá slovesa se použivá i v minulém čase přechodník přítomný (ve významu minulého průběhu) - např. "žvýkaje kráčel po nábřeží" (i když, jak už jsem řekl, jsem stále přesvědčen, že i přechodník minulý zde má své [specifické] místo).


Váš názor

Přidat nový komentář

Váš komentář

Přidávání komentářů k tomuto příspěvku již bylo ukončeno.

Chcete-li autorovi přesto sdělit nějakou podstatnou informaci, která se příspěvku týká, kontaktujte jej e-mailem. RSS 0.9x  Export  RDF  Export  RSS 0.9x  Komentáře  TXT  Komentáře  XHTML 1.0  Validate  W3C  CSS 2.1  Em-web  Resizable  W4D  90% dogmatic

Vygenerováno: [stránka generována dynamicky]