www.pixy.czsoukromé stránky / zábava

Pravidla kroketu I (Čerčanský turnaj dvojic)

    O kolík 2
    |
   8 O 7
   9 O 6
    / \
   /  \
  5 O   O 10
   \  /
    \ /
   11 X 4
    / \
   /  \
 12 O   O 3
   \  /
    \ /
   13 O 2
   14 O 1
    |
    O kolík 1 (start/cíl)

Doteky koulí

Dotkne-li se hráčova koule koule jiné (jedno jestli spolu- nebo protihráčovy), a pokud koule "nespí" (viz níže), má hráč na výběr ze tří možností:

Po krokování i rošování má hráč ještě jeden tah navíc. Ovšem pozor - téže koule se smí dotknout jen dvakrát mezi dvěma brankami, a to nejen v daném kole, ale vůbec. Pokud se tedy dotkne dvakrát téže koule (kdykoli, i v příštím kole), už se nesmí té samé koule dotknout - jinak pro něj kolo končí. Pokud ale projede brankou, začíná se počítat znovu. A pravidlo druhé: dva tahy navíc si smí zvolit jen při prvním dotyku; pokud se téže koule dotkne podruhé (mezi dvěma průjezdy), musí povinně krokovat nebo rošovat.

Pokud však koule po dotyku koule zůstanou "spát" (dotýkají se), hráč končí tah. V příštím tahu se s kteroukoli ze spících koulí musí hrát tak, aby se druhá nepohnula.

Dotyky koulí, krokování a rošování lze používat nejen k odstraňování soupeřů, ale i k pomoci spoluhráči. Šikovným manévrováním lze s využitím dotyků jiných koulí projet celou trať (teoreticky) i během jednoho kola, a to dokonce i se spoluhráčovou koulí. (Pokud proženete dotykem, krokováním nebo rošováním jinou kouli brankou, průjezd se počítá; majitel koule ale nemá nárok na žádný tah navíc).

Hra pro hráče končí dotykem cílového kolíku. Záleží na dohodě nebo způsobu počítání bodů, zda ostatní hráči budou dohrávat.

Pravidla kroketu II (možná méně zábavná, ale maximálně jednoduchá)