www.pixy.czsoukromé stránky / zábava

» Čekání na nutrie «

aneb O jedné velmi neobvyklé dramatici

Hra „Čekání na nutrie“ je futuristické existenciální drama zobrazující utrpení člověka, jemuž se podrobování přírody vymkne z rukou a následky jeho manipulací jej nakonec zcela pohltí. Není to ovšem hra v žádném ohledu obyčejná, zcela se vymyká standardům především způsobem svého vzniku.

Geneze

Na počátku všeho byl rozhovor s… Vlastně ne, na úplném počátku byl dokument České televize z cyklu Náš venkov Nutrie jako životní krédo. Ale prosím, nepouštějte si ho, aspoň ještě teď ne. Klíčový totiž není dokument sám, ale textový přepis jeho zvukové stopy, použitý pro skryté titulky. Tento text sám o sobě, zbavený obrazu a kontextu, má jisté absurdně-dadaistické kouzlo.

Toho si všiml Tomáš Baldýnský a části tohoto textu vydal jako svébytné, místy i silné a působivé básně ve sbírce Vyšívaný vlnama. Anabázi jejího vzniku tam ostatně sám vysvětluje. Při vytváření oné webové stránky jsme se o tomto díle i jeho zdroji bavili, a když jsem si zmíněné titulky k dokumentu přečetl celé, docela mě uchvátily. Silných a zajímavých pasáží jsem tam našel ještě mnohem víc než jen ty, které skončily ve sbírce ve formě básní. „Z toho by se dala udělat i jednoaktovka!“ pravil jsem směle.

Ještě téže noci, přibližně za tři hodiny, hluboko nad ránem, byl scénář na světě.

O hře samotné

Použil jsem kompletní výchozí text jako dialogy, nevynechal jsem ani nepřidal jediné slovo. Jediné, co jsem oproti originálu na několika místech změnil, byla interpunkce. Nic víc. Přesto ten původně trochu dadaistický text nyní s trochou fantazie dává smysl. Je zde vystavěný děj, je tu katastrofa i katarze, je zde oblouk od úvodní scény k finální. Děj se odehrává ve dvou časových rovinách vzdálených dvacet let. A dokonce je to muzikál hned se dvěma hudebními čísly! Jistě, kdybych mohl, spoustu dialogů bych napsal jinak a lépe, aby do děje vhodněji zapadly a jeho myšlenku nesly přesněji. Ale to bylo vyloučeno — text byl pevně dán, sebemenší změna by rozbila samotnou jeho podstatu. Zůstal zcela beze změny, a hlubiny, které se pod jeho interpretací mohou otevírat, jsou tím hlubší, tím zajímavější. Posuďte sami.

Soubory ke stažení:


Copyright 2014 © Petr Staníček (www.pixy.cz)