www.pixy.cz


Žárovkové vtípky

Lidé | Politici | Počítače | Profese/záliby | Zvířata/ostatní

Kolik je k výměně žárovky potřeba...

... politiků?
1. Dva. Jeden, aby vyměnil žárovku a druhý, aby vrátil zpátky tu starou.
2. Čtyři. Jeden, aby ji vyměnil a tři, aby to popřeli.
... mrtvých politiků?
Čím víc, tím líp.
... generálů/politiků?
1. 1.000.001 - Jeden k zašroubování žárovky a 1.000.000 k přestavbě civilizace do stavu, kdy zase bude budou potřebovat žárovky.
2. Žádný. Všichni vidí světlo na konci tunelu.
... amerických prezidentů?
1. Žádný. Americká ústava říká, že jen Kongres může šroubovat žárovky, tedy pouze Kongres je zodpovědný za tmu - což je důvod, proč je potřebná změna ústavy.
2. Jen jeden. Každý den vytáčí 250.000.000 lidí, tak snad zvládne ještě jednu žárovku.
... kandidátů na prezidenta?
Čím dál tím míň.
... důvěryhodných, kompetentních, "pravých na pravém místě" prezidentských kandidátů?
"Blíží se 4 roky temnoty, není-liž pravda?"
... pracovníků volebního štábu v prezidentské kampani?
220! Jeden, aby napsal řeč o tom, jak báječné bude, že se vymění žárovka, druhý aby napsal řeč o tom, proč druhý kandidát blbě vyslovuje "šárofka", osmnáct, aby zjistili, co dělali ostatní kandidáti, když žárovka praskla a dalších dvěstě, aby zjistilo, co si myslí rodiny ostatních kandidátů o žárovkách, žáru, hruškovitých objektech, světle a formách energie vůbec.
... pobočníků prezidenta Reagana?
Žádný. Rádi ho drží potmě.
... Clintonů?
1. Dva. Jeden, aby slíbil, že to udělá lépe než kdokoli jiný, a druhý, aby zamlžil problém.
2. Jeden - Hillary.
3. Jeden - ale bude vám tvrdit, že tři. Pod přísahou připustí, že dva.
... členů prezidentovy rodiny pro zašroubování žárovky v Bílém domě?
Dva. Hillary v kancelářích a Bill ve zbylých místnostech.
... Kennedyů?
Žádný - alespoň dokud nebudeme mít nějaké podpůrné svědectví.
... Reaganů?
Jaká žárovka? (pozn.: odkaz na Reaganovu zjevně mizernou paměť)
... reaganistů?
Deset. Jeden, aby popřel, že žárovka praskla; jeden na objasnění tohoto popření ("Ta žárovka je jen hodně matná!"); jeden, aby hodil vinu na Carterovu administrativu; jeden, aby to hodil na Kongres; jeden, aby zažádal o změnu ústavy, která by zakazovala praskání žárovek; jeden, aby nahradil žárovku petrolejovou lampou; jeden, aby si půjčil od Japonců na zaplacení za petrolej; jeden bývalý reaganista, aby lobboval u svých starších kolegů za podporu dovozu petroleje; jeden, aby vyplatil speciální pozornost dovozcům petroleje; jeden, aby zaplatil vyšetřování dovozců petroleje, a jeden, aby poslal účet další generaci.
... podpůrců Perota?
Žádný. Ti už všichni skončili a šli domů.
... ekonomů?
1. Žádný. Pokud žárovka opravdu potřebuje vyměnit, trh se o to postará.
2. Dva. Jeden, aby předstíral žebřík a jeden na výměnu žárovky.
3. Žádný. Pokud by tu žárovku vláda nechala na pokoji, zašroubovala by se sama.
... konzervativních ekonomů?
1. Žádný. Udělá to neviditelná ruka.
2. Žádný. "Není potřeba měnit žárovku. Vše potřebné pro osvětlení je na svém místě. Poslední průzkumy ukázaly rostoucí důvěru v to, že se žárovka opět rozsvítí."
3. Žádný, protože - podívejte! Rozjasňuje se! Určitě se už rozjasňuje!
... liberálních demokratů?
Žádný. "Víte, není ani tak otázkou, jestli bychom měli nebo neměli vyměnit žárovku. Důležitější otázkou je... (bla-bla-bla)"
... liberálů?
1. Jeden liberál a dvacet osm delegátů, reprezentujících všechny sociální, ekonomické a etnické komunity.
2. Dva. Jeden, aby to udělal a druhý aby mu držel kolena, aby se mu neklepala.
3. Žádný. Nemůžou odstranit tu starou, protože je také součástí přírody.
... republikánů (v USA)?
1. Dva. Jeden to udělá a druhý připevní lustr.
2. Žádný. Republikáni vytáčí jenom chudé.
... členů Labour Party?
Žádný. Nemají na to taktiku.
... thatcheristů?
Žádný. Je na soukromém sektoru, aby na to získal finance.
... Johnů Majorů?
Dva. Jeden, aby si z toho nic nedělal a jeden, aby obvinil ze selhání původní žárovky Labour Party, která ji tam dala před 17 lety.
... ruských vůdců?
1. Nikdo neví. Ruští vůdci nevydrží tak dlouho jako žárovky.
2. Žádný. Ta stará žárovka jen trpí zimou.
... komunistů?
1. Dva - jeden k zašroubování a jeden k rozhazování letáků.
2. Jeden. Ale bude mu trvat asi 30 let, než si všimne, že stará žárovka praskla.
... socialistů?
Jeden, aby zažádal u Ministerstva světla o žárovku, padesát na ustanovení národního hospodářského plánu, dvě stě milicionářů na vynucení produkce žárovek od továren a jeden, aby potajmu zavolal do USA a objednal americkou žárovku.
... imperialistických štváčů a lokajů buržoazie?
1. Žádný. To je proletářská práce!
2. Dva. Jeden, aby vykořisťoval proletariát a jeden, aby ovládal výrobní prostředky.
... agentů KGB?
Dva. Jeden, aby ji zašrouboval a jeden, aby tam přidal mikrofony.
... čínských Rudých gardistů?
10.000 - aby předali žárovce kulturní revoluci.
... maoistů?
Jeden, aby zašrouboval žárovku a tisíc, aby skandovalo "Bojujeme s temnotou!"
... anarchistů?
Všichni.

Lidé | Politici | Počítače | Profese/záliby | Zvířata/ostatní