www.pixy.cz


Žárovkové vtípky

Lidé | Politici | Počítače | Profese/záliby | Zvířata/ostatní

Kolik je k výměně žárovky potřeba...

... kontrolorů?
Dva - jeden vymění žárovku a jeden nalepí na starou žárovku cedulku "zmetek"
... novinářů?
Tři. Jeden to popíše jako inspirující vládní program, který přinese občanům světlo, jeden jako ďábelský vládní komplot, který chudé připraví o tmu a jeden vyhraje Pulitzerovu cenu za reportáž, že Elektický podnik si najal žárovkového vraha, aby dostal žárovku na první místo.
... počítačových novinářů?
Pět. Jeden napíše přehled všech dostupných žárovek, takže se můžete rozhodnout, kterou si koupit; jeden napíše pozoruhodně podobný přehled do jiného časopisu na příští měsíc; třetí, aby napsal ještě jeden, velký, na křídovém papíře o dva měsíce později, aby byl úplně neaktuální; čtvrtý poznamená do svého sloupku, že se připravuje zcela nová a zaktualizovaná žárovka a pátý napíše o pověstech, že tahle nová se dodává s virem.
... sládků?
O 1/3 méně, než na pořádnou žárovku.
... kavárníků?
Bohužel, před 18 sekundami jsme zavřeli a já už udělal kasu.
... číšníků?
Žádný, ani prasklé žárovky si číšník nevšimne.
... číšnic?
Tři. Dvě, aby stály okolo a stěžovaly si a jedna, aby došla pro šéfa.
... knihovníků?
Nevím, ale můžu se vám po tom podívat.
... katalogistů?
Jeden, ale Národní knihovna to má udělat první.
... dřevorubců?
Jeden, ale použije řetězovou pilu.
... pokladních v potravinách?
Děláte si srandu? Ty nevymění ani za dvacetikorunu.
... londýnských taxíkářů?
Co? Celou tu trasu nahoru a dolů se vracet prázdnej? Musíte bejt vtipálek!
... hasičů?
Čtyři. Jeden vymění žárovku a tři vysekají díru ve střeše.
... automechaniků?
1. Šest. Jeden se ji tam snaží narvat kladivem a pět jde pro další žárovky.
2. Dva. Jeden, který šroubuje všechny žárovky, co má, a druhý, aby mu řekl, že si myslí, že by měl vyměnit celý lustr.
... mafiánů?
Tři. Jeden, který vymění žárovku a dva, aby zastřelili svědky.
... taxíkářů?
Dvěstě padesát šest - něco se vám nezdá?
... U.S. mariňáků?
50. Jeden šroubuje a 49 hlídkuje.
... policistů?
1. Žádný. Ta praskla sama.
2. Deset. Jeden drží žárovku, čtyři točí stolem, na kterém stojí, čtyři chodí v protisměru, aby se těm předchozím čtyřem netočila hlava a jeden hlídá, nejde-li proud.
3. Žádný. Nikdy tu žádná žárovka nebyla.
... manažerů?
Postoupili jsme problém ke studiu, aby se zjistilo, proč žárovky praskají a dali tak najevo, že my jako manažeři můžeme udělat práci se žárovkami lepší, nikoli těžší.
... státních úředníků?
1. Bohužel, tato položka byla vyškrtnuta z rozpočtu.
2. 45 - jeden vymění žárovku a 44 udělá papírování.
... byrokratů?
1. Dva. Jeden na šroubování dovnitř a jeden na šroubování nahoru.
2. Dva. Jeden se ujišťuje, že vše potřebné je uděláno, zatímco druhý šroubuje žárovku do vodovodního kohoutku.
3. Pět. Jeden na výměnu žárovky a čtyři, aby vyplnili Hlášení o dopadu na životní prostředí.
4. Jeden, aby si všiml prasklé žárovky, jeho nadřízený na potvrzení rekvizice, rekviziční písařka, dvanáct příručích na založení kopií rekvizice, poslíček na doručení rekvizice na obchodní oddělení, obchodní náměstek k objednání žárovky, příručí k vyplnění objednávkového formuláře, poštovní poslíček k odeslání objednávkového formuláře, přijímací poslíček pro přijetí žárovky,...
5. Sedm. Jeden vedoucí, jeden dohlíží, aby byla vypnutá elektřina, jeden, který se ujistí, že jsou dodrženy všechny bezpečností a kvalitativní předpisy, jeden, který monitoruje shodu s místními, okresními, vládními a mezinárodními regulacemi, poradce na řízení mezilidských vztahů, jeden vyplní formuláře a jeden našroubuje žárovku do vodovodního kohoutku.
6. Žádný, na věci jako tato jsme neuzavřeli smlouvu.
... urbanistů?
Šest. Čtyři, aby napsali extenzivní studii doporučující třícestnou 100/200/250wattovou žárovku, jeden, aby napsal článek do novin, vychvalující tuto studii a jeden, aby tam nakonec zašrouboval 10wattovou žárovku.
... obecních úředníků?
Sedm. Dva k administrativě konkursu na místo Správce žárovkových služeb, zplnomocněnec pro veřejné práce, který stejně nakonec do této funkce dosadí svého bratra, jeden, který nechá rozkopat pěší zónu, student na brigádě, který žárovku zašroubuje a mistr od Elektrických podniků, který bude protestovat, že šroubování žárovek je práce pro elektrikáře.
... dodavatelů Pentagonu?
Hele, za nějakých 87 miliard $ vyhodíme na oběžnou dráhu řetěz fluorescentních satelitů, které budou osvětlovat celou planetu.
... hospodárných odborníků?
Žádný. Hospodární odborníci vyměňují jen tmavé žárovky.
... techniků NASA?
Sedmdesát, a plánují to na dva týdny a když se k tomu konečně dostanou, je špatné počasí, proto se to odloží ještě o týden. Žárovka stojí 3 milióny dolarů.
... matematiků?
1. Žádný. Přenechají to čtenáři jako cvičení.
2. Jeden. Předá to šesti Kaliforňanům, čímž problém převede na jiný vtip.
3. V předchozích pracích uvádí Wiener [1] důkaz, že jeden matematik může vyměnit žárovku. A jestliže k matematiků dokáže vyměnit žárovku a další je jednoduše pozoruje, potom také k+1 matematiků dokáže vyměnit žárovku. Proto, indukcí, pro všechna n kladná celá dokáže n matematiků vyměnit žárovku. *** Literatura: [1] Wiener, Matthew P., <11485@UCBVAX>, "Re: YALBJ", 1986
... teoretických fyziků?
1. Jestli víte kolik, nemůžete vědět, jestli už jsou hotovi.
2. Jestli chcete vědět kolik, můžete je pozorovat, jak vchází dveřmi. Ale nepozorováni vcházejí ve vlnách.
3. Pravděpodobnost, že žárovka bude skutečně vyměněna v libovolném časovém intervalu. nezáleží na tom, jak dlouho jste čekali.
... jaderných inženýrů?
Sedm. Jeden, aby instaloval novou žárovku a šest aby pozorovalo, co se bude dít s tou starou následujících 10.000 let.
... astronomů?
Žádný. Astronomové dávají přednost tmě.
... radioastronomů?
Žádný. O tak krátké vlnové délky se nezajímají.
... učitelů?
1. Tak se podívejme: 2x 1 s hvězdičkou, 3x 1, 5x 1-, 11x 2+, 9x 2, ...
2. Žádný. Všechno, co se nestihne v hodině, je přidáno k domácímu úkolu.
3. Jeden, pokud je doma, ale v době výuky čtyři.
... univerzitních profesorů?
1. Jen jeden, ale jak jednou dostaneme definitivu, nic se už měnit nebude.
2. Jeden, ale dostanete o tom tři technické zprávy.
... akademiků?
1. Žádný. Od toho jsou tu studenti na výzkumu.
2. Pět. Jeden, aby sepsal návrh grantu, jeden na zpracování matematického modelu, jeden, aby napsal výzkumnou zprávu, jeden, aby ji nechal publikovat a jden, který sežene studenty na práci.
... inženýrů signálních procesů?
Tři. Jeden fourierovsky ztransformuje žárovku, jeden použije komplexní exponenciální rotačně-posuvný operátor a jeden, který udělá inverzní transormaci, která vyjme žárovku.
... statistiků?
1. To by mělo být vyjádřeno neparametrickou funkcí, protože statistici nejsou normální.
2. Jeden, aby držel žárovku a jeden psycholog, jeden ekonom, jeden sociolog a jeden antropolog, aby odnesli žebřík.
3. Jeden (plus mínus tři).
... vysokoškolských hráčů fotbalu?
Celý tým! A všichni za to dostanou zápočet!
... doktorů?
Tři. Jeden, aby našel specialistu na žárovky, jeden, aby našel specialistu na instalaci žárovek a jeden, aby to všechno vyúčtoval VZP.
... psychologů?
1. Jen jeden, ale žárovka opravdu musí CHTÍT vyměnit.
2. Žádný. Žárovka se vymění sama až bude připravená.
... chiropraktiků?
Jeden, ale zabere to 30 návštěv.
... cvičitelek aerobiku?
Pět. Čtyři, aby vyměňovaly s perfektní synchronizací a pátá, aby chodila okolo: "Doleva, a doleva, a doleva, a doleva, a vytáhni, a polož na zem, a zvedni ji, a dej ji dovnitř, a doprava, a doprava, a doprava, ..."
... burziánů?
Dva. Jeden, aby vyndal žárovku a upustil ji a druhý, aby se snažil ji chytil a prodat dřív, než se rozbije.
... účetních?
Jaký druh odpovědi jste měl na mysli?
... konzultantů?
1. Budu pro vás mít odhad od pondělka za týden.
2. Nevíme. Ti nikdy nevytvořili proveditelnou studii.
... zlodějů?
Žádný. Kdo by potřeboval světlo?
... šlapek?
Jakýkoli číslo, kerý se ti bude líbit, frajere.
... právníků?
1. Kolik si můžete dovolit?
2. Je potřeba jen jednoho právníka na výměnu vaší žárovky za jeho.
3. Nikdy nenajdete právníka, který by vám kompletně vyměnil žárovku. A teď, jestli hledáte někoho na vyšroubování žárovky....
... profesorů práva?
Sakra, potřebujete jich 250 jen na získání výzkumného grantu.
... rekvizičních agentů?
Dva. Jeden, aby z vás vyšrouboval zálohu a jeden, aby vás poslal do skladu, kde žárovky už před týdny došly.
... viceprezidentů Bellových laboratoří?
1. To je chráněná informace. Odpověď můžete získat od AT? po zaplacení licenčního poplatku (jen v binárním tvaru).
2. Těžká odpověď, protože ten jeden, který ji zkoušel vyměnit, ji obvykle upustí a ti ostatní svolali plánovací poradu.
3. Tři. Jeden, aby sehnal žárovku, a dva, aby sehnali telefonní číslo jednoho ze svých podřízených, který ji opravdu vymění.
... misionářů?
101. Jeden na výměnu a 100, aby přesvědčili kohokoli dalšího, aby taky měnil žárovky.
... Ajatoláhů?
Žádný. Ve třináctém století nebyly žádné žárovky.
... krasobruslařů?
Dva. Jedna, aby držela žárovku, a druhý, aby točil.
... žonglérů?
Jeden. Ale budou potřeba aspoň tři žárovky.
... kouzelníků?
Podle toho, na co chcete tu žárovku proměnit.
... cirkusáků?
Dva. Jeden šroubuje a druhý dělá na buben virbl.
... hlasatelů?
Jeden, ale řekne to každému.
... TV zpravodajů?
Tři. Jeden, aby vyvrtal do žárovky díru, takže bouchne, když se zapne, jeden, aby to natočil, a jeden, aby trval na pravdivosti reportáže navzdory různým pokusům o manipulaci.
... kytaristů/herců?
Sto. Jeden, aby zašrouboval žárovku, a 99, aby řeklo "Pch, to umím taky."
... flétnistů?
Pět. Jeden, aby vyměnil žárovku, jeden, aby mu podtrhl žebřík, a tři, aby se chlubili, jak by to oni dokázali líp.
... hudebníků?
1. Nevim, kámo, ale zabroukej pár taktů a já to dám nějak dohromady.
2. Dvacet. Jeden drží žárovku, dva točí žebříkem a sedmnáct hostujících.
... folkařů?
Dva. Jeden vymění žárovku a jeden napíše píseň o tom, jak dobrá byla stará žárovka.
... herců?
1. Devět. Jeden, aby vyšplhal na žebřík a vyměnil žárovku, a osm, aby stálo dole a mručelo "tam nahoře jsem měl být JÁ."
2. Jen jeden. Nerad se s někým dělí o světlo reflektoru.
... hereček?
Jen jedna, ale měli byste vidět tu frontu za dveřmi producentova pokoje.
... režisérů?
Jeden, ale chce to udělat dvaatřicetkrát a když skončí, stejně si myslí, že jeho minulá žárovka byla o moc lepší.
... scénáristů?
A proč to máme měnit?
... autorů detektivek?
Dva. Jeden, aby to celé vyšrouboval a zašrouboval, a druhý, aby tomu dal nečekaný obrat.
... autorů sci-fi?
Dva, ale je to pořád stejná osoba. Vrátil se zpátky časem a potkal se mezi dveřmi a ten první sedl tomu druhému na ramena, aby mohli tu žárovku vyměnit. Potom nastal Velký časový paradox a celý pokoj, žárovka, vypínač a všechno zmizelo. Žijí spolu dál v paralelním vesmíru, myslím.
... básníků?
Tři. Jeden, by pohaněl tmu, jeden, by rozžal svíčku ... a jeden, aby vyměnil žárovku.
... cyklistů?
Dva. Jeden, aby vyměnil žárovku, a druhý, aby kopl do vypínače.
... rybářů?
Pět, a měli byste vidět tu žárovku! Musela být táákhle velká.
... šachových velmistrů?
1. Žádný. Jsou příliš struční.
2. 21. Jeden, aby měl nápad, a ten zbytek, aby udělali všechny analýzy.
... hráčů ping-pongu?
Tři. Jeden, aby si postěžoval, že je to "stolní tenis" a ne "ping-pong", jeden, aby vyměnil žárovku, a jeden, aby protestoval proti typu lepidla, kterým připevnil žárovku k objímce.
... hráčů scrabblu?
Teď zrovna nevím, ale je to každopádně přes trojité políčko.
... saxofonistů?
Pět. Jeden šroubuje a pět stojí okolo a diskutuje, jak by to asi udělal David Sandborn. (od Renaty)

Lidé | Politici | Počítače | Profese/záliby | Zvířata/ostatní