Vzrušující designerské časy [příspěvek v archivu]

Tahle historická firemní loga a značky produktů každého jenom otravují. Každé je úplně jiné, když se jich sejde víc pohromadě, je to ošklivé, každý pes jiná ves. Současní designéři jsou si tohoto problému vědomi a začali ho řešit. Přerod je postupný a pozvolný, ale přece jen patrný: všechna loga budou postupně unifikována podle jednotného vzoru.

První krok už začal před několika lety, každé nové logo nebo redesign loga starého dnes odpovídá vzoru schváleného Unií unifikovaného designu (UUD) právě pro tuto první fázi: název firmy či produktu provedený tím nejobyčenějším dostupným, co nejvíce technicistním písmem, bez jakýchkoli doplňků, výstřelků a ozdob, doporučuje se používat jednotně pouze malá písmena (a to i pro názvy měst aj.). Tento jednoduchý nápis je alternativně doplněný po levé či pravé straně nejvýše jedním jednoduchým symbolem. Vhodným symbolem je nějaký znak ASCII (především se doporučují interpunční znaménka a podobné znaky), případně co nejjednodušší grafický prvek (např. čára). Do postupného přerodu už se zapojují malé i velké firmy, ve světě i u nás, stejně jako města i celé územní celky.

foto

Povšimněte si neladu a nesourodé změti barev a tvarů u někdejších logotypů v levém sloupci, a výrazného zklidnění a již znatelné unifikace v nových návrzích. Změna je skutečně poměrně dobře znát a povšimne si jí už i laik. Většina nicméně zatím volí pomalejší přechod a ponechává si dosud v logotypu vedle nápisu barevnější grafický prvek, nicméně jsou si vědomi, že tento ve shodě s akčním plánem UUD bude po 1. 1. 2018 odstraněn. Některá designerská studia celý koncept dosud zcela nepochopila a do nápisu se snaží vnášet nějaké speciální prvky, které logo ozvláštňují a odlišují od ostatních. U nás je tristním příkladem tohoto zastaralého přístupu třeba Kafka design (viz např. zcela nestandardní „A“ v jejich redesignu CL-EVANS). Ani používání negativního prostoru k posunu prostého nápisu na nějaké vyšší úrovně (NASA, FedEx atd.) nebude přípustné.

foto

Ve druhé, finální fázi – která započne poslední půlrok před klíčovým 1. lednem 2018 – budou pak všechna loga převedena do jednotné formy. Nápis s názvem značky bude proveden jednotným písmem (schváleným EK EU na návrh UUD), jednotně malými písmeny a jednobarevně. K nápisu bude moci být připojen jeden jednoduchý symbol, používající nejvýše jednu doplňkovou barvu. Ze značek, jež budou obsahovat grafické prvky příliš složité či jinak nevyhovující, bude symbol orgány UUD odstraněn, případně jim bude přidělen symbol nový.

Nejvýznamnější firmy pochopitelně nenechávají nic náhodě a na zmíněnou fázi 2 jsou již dne připraveny. Výsledné podoby jejich logotypů, tak jak budou používány k 1. 1. 2018, byly představeny v tiskové zprávě Úřadu vyšetřování UUD.

foto

Bude jistě zajímavé sledovat vývoj na poli užitého designu v příštích měsících a letech. Které firmy se s přechodem vypořádají co nejdříve, kdo zvolí postupnou změnu v několika krocích a kdo ráznou změnu skokovou? Jaké písmo nakonec budeme všichni pro naše loga používat? Čekají nás skutečně vzrušující designerské časy.

Petr Staníček, 27. 2. 2013 000 15.40 • Rubrika: Všeobecné, Webdesign2 komentáře u textu s názvem Vzrušující designerské časy

2 komentáře k článku »Vzrušující designerské časy«

[1] Vložil(a): JeoCZ 28. 2. 2013 v 22.43

Výborný. Článek pobavil. Myslim, že ty prozrazený návrhy pro fázi 2 by bylo možný ještě zpeněžit. Doporučuju si je nechat patentovat a pak za několik milionů dolarů postupně práva přenechávat… :-)

[2] Vložil(a): nyda 22. 5. 2015 v 16.36

Jak to pokročilo? Nejde to nějak aktualizovat? Je to hodně zajímavé…

Váš komentář

Upozornění: Pokud vás téma tohoto příspěvku nezajímá, nebaví, dotýká se vás či vás dokonce uráží, tak prosím odejděte a pokud možno se nadále ve vlastním zájmu dalším podobným vyhýbejte. Hlavně se to prosím nesnažte autorovi sdělovat v komentářích, takové příspěvky nikoho nezajímají a budou nejspíš vymazány. Totéž platí pro vaše názory na osobu autora, na jiné přispěvatele, mluvení z cesty, ze spaní či pod vlivem omamných látek a další podobné výlevy nesouvisející s tématem článku. Jinými slovy, toto je prostor soukromého blogu určený pro komentování příspěvku publikovaného výše, nikoli k chatování a volné diskusi. Děkuji za pochopení.

Abyste mohli komentovat, musíte se přihlásit.